בית משפט השלום בתל-אביב (השופטת תרצה שחם קינן) הרשיע באחרונה נאשם, בהתאם להודאתו, בגין הפעלת אתר פסולת לא חוקי בגלילות, בעקבות כתב אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה ב-2015.

צילום: המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

צילום: המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

בית המשפט גזר על הנאשם 3.5 חודשי מאסר בפועל, שירוצו בחופף לעונש מאסר אחר שאותו הוא כבר מרצה. בנוסף גזר בית המשפט קנס בסך 10,000 שקל והשית התחייבות כספית בסך 20,000 שקל להימנע במשך 3 שנים מביצוע אחת העבירות בהן הורשע.

ביהמ"ש ציין, כי עונש זה – שהוסכם במסגרת הסדר טיעון – נמצא ברף התחתון של מתחם העונש הראוי לנסיבות ביצוע העבירות, אך בשל נסיבותיו האישיות של הנאשם – מצא אותו כמאוזן.

בתקופה שבין דצמבר 2012 למארס 2013, הפעיל הנאשם אתר לסילוק פסולת באזור גלילות מבלי שאחז ברישיון עסק כדין ומבלי שבאתר היו כל התשתיות הדרושות על-פי הדין. המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה פעלה כדי לסגור את האתר, ולהביא את הנאשם לדין. הדיונים בתיק זה בבית המשפט ארכו מספר שנים שבמהלכן נערכו מספר ניסיונות גישור בין המדינה לבין הנאשם.

צילום: המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

צילום: המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

באחרונה הרשיע בית משפט השלום בתל-אביב את הנאשם, בהתאם להודאתו, בעבירות לפי חוק רישוי עסקים, תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) וחוק שמירת הניקיון.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול בנחישות בכל האמצעים העומדים לרשותו נגד עבריינים סביבתיים, המסכנים את בריאות הציבור ומהווים איום על הסביבה.