במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת שביצעו צוותי המשרד להגנת הסביבה ומפקחי המשטרה הירוקה במשרד לאיתור שריפות פסולת באזור השרון, שזכתה לשם "קשת בענן", נצפה במספר מועדים עשן מיתמר לגובה רב וריח חזק של פסולת ופלסטיק שרוף מאתר באזור תעשייה לא מוסדר בסמוך לכפר קאסם מזרחית לראש העין והוד השרון.

שריפת פסולת בתחנת המעבר הפיראטית. צילום: המשרד להגנת הסביבה

שריפת פסולת בתחנת המעבר הפיראטית. צילום: המשרד להגנת הסביבה

מקורו היה בתחנת מעבר לא חוקית לפסולת בניין, הנמצאת בכפר קאסם, ושבשטחה נצפו כמויות גדולות של ערימות פסולת, המוערכות בכמות של אלפי משאיות, שמחלקן היתמרו להבות ועשן שחור במוקדים שונים. יצוין, כי נוכח רמת המפגעים ביצעו מפקחי המשטרה הירוקה פעילות מעקב וחקירה נרחבת באתר זה.

בעקבות זאת, המשרד להגנת הסביבה ביצע בחודשים האחרונים הליך של הטלת עיצום כספי, כולל שימוע שביצע מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, ושלח באחרונה לבעל תחנת המעבר הפיראטית דרישת תשלום בסך 366,720 שקל, לפי העילות הקבועות בחוק. בנוסף להטלת העיצום הכספי ונוכח ריבוי העבירות שנצפו, בכוונת המשרד להגנת הסביבה להגיש כתב אישום כנגד בעלי תחנת המעבר הפיראטית, בגין הפרת החוק.

העבירות שבוצעו הן: זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, בניגוד לחוק אוויר נקי ולתקנות למניעת מפגעים ומניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך באכיפה אינטנסיבית וישתמש בכל אמצעי האכיפה העומדים ברשותו כדי לשמור על הסביבה ולמנוע מפגעים מזהמים.

יניב בלייכר מעמותת "אזרחים למען אוויר נקי" מסר בתגובה: "הפעילות כנגד האתר הפיראטי בכפר קאסם היא צעד חשוב כנגד עברייני הפסולת, שספק אם היה מתבצע ללא לחץ ציבורי כבד. יחד עם זאת יש לציין כי מדובר בפעילות נקודתית בלבד באזור שבו פועלות עשרות תחנות פיראטיות. אנחנו קוראים למשרד להגנת הסביבה, לעיריית כפר קאסם ולמשטרת ישראל לפעול כדי לשים סוף לתופעת שריפות הפסולת, שפוגעת בבריאותם של מאות אלפי תושבים באזור. עמותת אזרחים למען אוויר נקי לא תרפה עד אשר כל תושבי האזור ישובו לנשום אוויר נקי".