מחאה חדשה ברעננה: תושבי רעננה יוצאים למאבק לביטול אגרת השמירה. על פי הדיווחים השונים מצד התושבים, העירייה מחייבת תוספת בתשלום הארנונה בסדר גודל יחסי של בין-2-3 שקלים למטר לשנה. המשמעות של התוספת היא בין 50-65 שקלים לחודשיים בממוצע (תלוי בגודל הדירה) המשולמים על ידי התושבים בנוסף לחיוב הארנונה הרגיל.

נושא אגרת השמירה עולה שוב לכותרות, בעקבות תלונות של תושבים רבים שטוענים כי הגביה של סכומים נוסף לארנונה אינה צודקת.

"כשם שאין לנו את הלגיטימציה לגבות 'עמלת פינוי אשפה', 'אגרת אירועי תרבות', או 'מס גינון כיכרות'", אמרו הותשבים, "כך אסור לעירייה לעצום עיניים נוכח גבייתם הלא צודקת של כספים המשמשים לכיסוי ההוצאות השוטפות בעירייה. ביטחון התושבים וביטחונם של ילדי בתי הספר והגנים, הינם פרט בסיסי ומתבקש בעבודת העירייה, ועלינו לספק אותם ללא תוספת תשלום כלל".

עוד מוסיפים התושבים: "יש לציין כי שירותי השמירה המקובלים הניתנים בעירנו, מהווים חלק יסודי ואלמנטרי מהשירות הניתן לתושב ע"י העירייה ואיו לחייב בעבורם תשלום חריג ונוסף".

בהקשר זה יש לציין, כי בית המשפט המחוזי מחוז מרכז דחה בשנת 2012 את התביעה הייצוגית שהגיש תושב רעננה, רונן משה זילברשטיין, כנגד עיריית רעננה שעניינה, אגרת שמירה שגבתה העירייה מתושבי העיר במהלך כשנתיים. בפסק הדין שניתן בתאריך ה- 10.7.2012, קבעה השופטת אסתר שטמר, כי "החליטה לדחות את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהעדר עילה".

יש להדגיש כי דחיית תביעה יצוגית זו לא עסקה באופן עקרוני בנוגע לאגרת השמירה אלא קבעה כי העירייה אינה נדרשת לשלם רטרואקטיבית לתושבים תשלום על גביה זו שנעשה בהיתר.

מעיריית רעננה נמסר: "אגרת השמירה נגבית על פי חוק בהתאם לקביעת חוק העזר העירוני. האגרה נכללת בשובר הארנונה הדו חודשי שנשלח לתושבים אך אינה חלק מהארנונה אלא חיוב נפרד – הכל בהתאם לקביעת החוק".