שיבושי תנועה במרכז פתח תקוה בשבוע הקרוב: חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים, מתקדמת בעבודות להקמת המקטע העילי של הקו האדום בעיר.

בלילות ראשון – שלישי 15-17.12.19 משעה 21:00 עד 05:00 יבוצעו עבודות ליצירת הסדר תנועה חדש בצומת הרחובות בר כוכבא – אורלוב.

הסדרי תנועה ועבודה:

בליל שלישי 17.12.19 לא תתאפשר הפנייה ימינה מרחוב בר כוכבא לרחוב אורלוב, לבאים מכיוון דרום.

לא תתאפשר הנסיעה ברחוב אורלוב במקטע הרחובות המכבים – דוב ימיני, לנוסעים לכיוון מערב.

לא תתאפשר הנסיעה ברחוב אורלוב במקטע הרחובות פינסקר – בר כוכבא, לנוסעים לכיוון מזרח.

לא תתאפשר הנסיעה ברחוב בר כוכבא במקטע הרחובות חלוצת הפרדסנות – אורלוב, לנוסעים לשני כיווני התנועה.

יבוצעו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות באזור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקדי מפעילי התחבורה הציבורית:

יצומצמו לסירוגין מעברי הולכי רגל באזור.

באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה

החל ביום רביעי 18.12.19 יחולו הסדרי התנועה הבאים:

לא תתאפשר הפנייה שמאלה מרחוב בר כוכבא לרחוב אורלוב, לבאים מהכיוונים צפון ודרום.

לא תתאפשר הפנייה שמאלה מרחוב אורלוב לרחוב בר כוכבא, לבאים מהכיוונים מזרח ומערב.