צור קשר

תודה רבה על פנייתך!

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר

[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
:שתף עמוד

פרשת ויצא: תמימות

פרשת ויצא: תמימות
שו"ת והלכה 11:12 - 06.12.19 | ASHER

פרפראות לפרשת ויצא

תמימות איננה ערך אצל רמאים 

63 שנה יעקב אבינו היה איש תם יושב אוהלים. והנה במפגש עם רחל הוא אומר לה – "ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא" (בראשית כט',יב') מבארת הגמרא (מגילה יג:) את הדו שיח שהיה בניהם: אמר יעקב לרחל – התחברי עימי, אמרה לו: כן, אבל יש לי אחות גדולה ממני ואני יראה מאבי שהוא רמאי. מיד "ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא" ברמאות. מה רצה המדרש ללמדנו בהנהגת יעקב סמל התמימות? כאן רצו רבותינו ללמדנו: שתמימות היא מעלה נשגבה, אך במקום של רמאים יש לנהוג כפי הנאמר בשמואל ב' (כב',כז'): "עם נבר – תתבר ועם עיקש – תתפל". 

הסיפור הבא ימחיש זאת: בין תלמידיו של החוזה מלובלין היה אחד שבלט בתמימותו הקיצונית. 

התמימות באה לידי ביטוי בכך שחילק את כל ממונו לעניים שפקדו את חצרו של החוזה, את האוכל שקיבל העניק לאחד ואת נעליו חלץ בשביל האחר. ממשמע זאת הרב קרא לו והוכיחו על מעשיו שהרי חז"ל לימדונו: "שהנותן לצדקה – לא ייתן יותר מחמישית מנכסיו" (כתובות נ.) וכיצד אתה מחלק ללא משים? השיב התמים לרב: שכל הסיבה שחכמים קבעו זאת כדי שלא יהפוך הנותן בעצמו לעני ויצטרך לבריות, אבל אני מקיים את הפסוק: "תמים תהיה עם ה' אלוקך" – אני לא דואג למחר.בבת צחוק ניכרה על החוזה מלובלין והוא אמר: "תמימות היא מעלה גדולה וחשובה אך מה לעשות שבהגדה של פסח דווקא החכם זוכה למקום הראשון ואילו התם נדחק לסוף".התלמיד נדהם למשמע התשובה והעיז לשאול: והרי יעקב אבינו היה איש תם?ענה הרב בכובד ראש: יעקב השתבח בכך שהיה "איש תם" ולא "תם". התלמיד לא הבין את ההבדל והרב המשיך: כלומר הוא היה בעלים על התמימות, כשצריך הוא התהלך בתמימות אך כשנתקל עם לבן הארמי=הרמאי ידע יעקב לעמוד על שלא ולא לתת לחמיו לעשות לו תכסיסי נוכלות… 

אין ספק שתמימות מעלה נשגבה היא, אבל אין לה ערך אצל הרמאים…

ביטחון מלא בה' מניב תוצאות!

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" מובא במדרש: כשיצא יעקב מבאר שבע  אמר: "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי". אליעזר, כשהלך למצוא כלה ליצחק, לקח עמו עשרה גמלים מלאים כל טוב, ואני אין לי לא נזם ולא צמיד. וכי בשל כך אאבד את בטחוני בבוראי? "עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ"!"סיפור על הבעל שם טוב בנושא ביטחון בה'" שמביא הרב רובינשטיין בספרו: הבעל שם טוב רצה ללמד את חסידיו מהו ביטחון בה', וביקש מהם לנסוע לכפר הסמוך לביתו של המוכסן ר' יחזקאל. מיד נסעו החסידים לביתו של ר' יחזקאל המוכסן וביקשו ללון בביתו.קיבלם המוכסן בסבר פנים יפות ולאחר תפילת ערבית סעדו את ליבם וישבו ללמוד.בשעת לילה מאוחרת הגיע שוטר לבית המוכסן, ובמקל עבה שבידו הכה שלוש פעמים על הדלת והלך לו.תמהו החסידים לפשר הדבר אולם מיד חזרו לתלמודם, והמוכסן יושב אתם שומע דברי תורה מפיהם, והוא שמח וטוב לב.לאחר חצי שעה שוב נשמעו הדפיקות מהשוטר והלה שוב הלך לו.תמהו החסידים על פשר התנהגותו של השוטר, ושאלו את המוכסן: "מה הוא מבקש? "זוהי תזכורת מאדון הכפר שעלי לשלם את השכירות ובמידה ולא אשלם ישליכו אותי ואת משפחתי לבית האסורים"."ומדוע אינך משלם לו?, הרי לפי מראה פניך נראה כי הכסף מצוי בידך?"לא כן הדבר, אין בכיסי ולו פרוטה שחוקה, אולם בטוח אני כי יזמין לי הבורא יתברך את הכסף במועדו. עד המועד נשארו לי עוד שלוש שעות"…

כשעבר הזמן, לבש המוכסן את מעילו, חבש את כובעו ונפרד מהחסידים לשלום, באמרו שהוא בדרכו לשלם לאדון הכפר את השכירות."האם יש לך כבר את מלוא הסכום"? שאלו החסידים.

"עדיין אין לי אף פרוטה, אך סמוך אני ובטוח כי עד שאגיע לבית האדון, ירחם עלי ה' וייתן לי כל צרכי.עמדו החסידים בפתח ביתו של המוכסן והביטו כיצד מתרחק הוא לאיטו.לפתע נעצרה עגלת סוסים ליד המוכסן והעגלון פתח עמו בדברים, ולאחר זמן מה הושיט הוא למוכסן מעטפה, האיץ בסוסים ונסע.מיהרו החסידים לשאול את המוכסן לפשר הדבר.כפי שאמרתי לכם – השיב המוכסן – זימן לי ה' קונה לכל השיכר שאייצר, בעזרת ה' בחורף הבא.ובנוסף שילם לי את כל הכסף מראש.המה ראו כן תמהו.

איך להוכיח את השני?"

"אחי מאין אתם?…" בא יעקב לחרן לבאר המים ורואה את הרועים עומדים ואבן גדולה על פי הבאר (היו רמאים ופחדו שמישהו מהם ימכור מים לאחרים לכן שמו אבן גדולה שלא יוכלו לפתוח רק אם כולם נמצאים…)

שואל אותם יעקב: "אחי מאין אתם… ויאמר הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה. השקו הצאן ולכו רעו… ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וכללו האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן". 

מפרש רש"י: שהוא הוכיח אותם "אם שכירי יום אתם – לא השלמתם פעולת היום (ואתם גזלנים) ואם הבהמות הן שלכם – אף על פי כן לא עת האסף המקנה (אז אתם סתם פרזיטים לכו לעבודתכם!)

הרב מפונוביץ שאל: משל למה הדבר דומה? נדמיין לעצמינו אחד שמגיע לתחנת מוניות. 

הוא רואה את כל הנהגים יושבים משחקים שש בש ושואל: "מה אתם עושים כאן? אם אתם שכירים על המונית של הבוס – אתם גזלנים!!ואם זו המונית שלכם- אתם פרזיטים לכו לעבודה!ספק אם אותו אחד יצא משם חי… ויעקב הצליח לצאת מזה בשלום. הכיצד?!

מבאר הרב: לקח גדול מלמדנו יעקב: אם אתה רוצה להוכיח בן אדם – רק תגיד לו מילה טובה בהתחלה ואחר כך תגיד מה שבא לך. וזהו שאומר להם יעקב "אחי מאין אתם?

"מהו הסוד לעושר?"

"כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך" (לא',יב')

 למרות כל ניסיונותיו של לבן הארמי לקחת את אשר ליעקב אבינו, מתברר לבסוף שיעקב רק הולך ומתעשר… "מהו הסוד לעושר? איך מצליח יעקב לקבל שפע בלתי פוסק למרות ניסיונותיו של לבן?!

החפץ חיים המשיל משל למה הדבר דומה: לאדם אחד שחילק מנות מזון לכל אחד מבניו. חטף אחד מהבנים את מנת אחיו.הלך הבן הנגזל אל אביו ואמר לו: "אבא ביקשתי ממנו שיחזיר לי את חלקי, אולם הוא מסרב, יודע אני שאינך רוצה שאריב עמו ואקח ממנו בכוח את חלקי, על כן, בבקשה ממך, תן לי מנה אחרת".כששמע האב את דברי בנו, נשקו על מצחו ובנוסף נתן לו מנה אחרת גדולה יותר ויפה ואמר לו: "בני, מצאת חן בעיני  במידותיך הטובות. אחיך שחטף, בסעודה הבאה לא אתן לו כלל, ואילו לך אתן כפליים…"

וכך הוא הנמשל: הקב"ה דואג ונותן לכל אחד פרנסתו משמים, לעתים קורה והאחד משיג גבול רעהו ופוגע בפרנסת חברו. למרות שהלה ביקש ממנו שאל יפגע בו ובפרנסתו.אך משרואה הנפגע את חברו, פונה הוא להקב"ה שייתן לו ממקור אחר כי אין הוא מעוניין לריב עם רעהו בוודאי שבקשה זו תמצא חן בעיני ה' וייתן לו פרנסתו בכפל כפליים…

 יעקב לא חיפש מה לבן לקח הוא ביקש מה' שפשוט ייתן לו… וקיבל עושר לרוב.(וקראת לשבת עונג)

תגובות‎