ביוזמה משותפת של ראש המועצה שי רוזנצוויג והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשיה בהנהלת רן קיויתי, מוקם בימים אלו הפורום לקידום עסקים אלפי מנשה.

חנית שפירא, מנהלת סניף מעוף פתח תקווה, שי רוזנצוויג, ראש מועצת אלפי מנשה, אודליה גוטל, מנכ"לית מועצת אלפי מנשה, רואי דינוביץ, יו"ר החברה לפיתוח כלכלה מקומית

חנית שפירא, מנהלת סניף מעוף פתח תקווה, שי רוזנצוויג, ראש מועצת אלפי מנשה, אודליה גוטל, מנכ"לית מועצת אלפי מנשה, רואי דינוביץ, יו"ר החברה לפיתוח כלכלה מקומית

הכלכלה המקומית בערים ובייחוד בישובים עירוניים קטנים, מתמודדת בשנים האחרונות עם אתגרי צמיחה משמעותיים הנובעים משינוי הרגלי הצריכה של התושבים ומעבר  לצריכה גלובלית.

שינוי  במוקדי התעסוקה ובאופי התעסוקה של התושבים, מעבר הדרגתי ליזמות ועצמאות, מעבר לעבודה מהבית ולא ממוקדי תעסוקה ועסקים, כל אילו גורמים משפיעים על אופי הכלכלה המקומית ומשפיעים על המרקם החברתי של הישובים ועל הכנסות הרשויות המקומיות.

המועצה המקומית אלפי מנשה וראש המועצה שי רוזנצוויג בשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה והתעשיה, סניף מעוף פתח תקווה, יזמו מהלך אשר נועד להתמודד עם האתגרים  הכלכליים המשמעותיים האלו וליצור מהפכה באופן ההתייחסות לכלכלה המקומית.

לפי נתוני הביטוח הלאומי 515 מהתושבים באלפי מנשה רשומים כעצמאים ובישוב ישנם 64 עסקים הפועלים עם רישיון עסק, רוב העסקים ביישוב עוסקים בשירותים ומסחר.

פורום העסקים יעסוק בניתוח האתגרים הכלכליים באלפי מנשה, אופי התעסוקה, ניתוח הזדמנויות יזמות והרחבת מקורות התעסוקה ביישוב. הפורום יעבוד בשיתוף המועצה המקומית והעסקים ביישוב ויפעל לאיתור מקורות צמיחה לכלכלה המקומית באלפי מנשה.

ראש המועצה שי רוזנצוויג: "פיתוח הכלכלה המקומית היא משימה חשובה שתתרום להמשך השגשוג של אלפי מנשה"

את הפורום ינהל וילווה רואי דינוביץ, יו"ר ומייסד של החברה לפיתוח כלכלה מקומית,  החברה לפיתוח כלכלה מקומית הוקמה על ידי רואי דינוביץ לשעבר ראש מנהלת העסקים ברעננה ודודי גליקו לשעבר מנכ"ל עיתוני הרשת המקומית. החברה עוסקת בפיתוח פתרונות ייחודיים לניהול כלכלה מקומית.".

אלפי מנשה מצטרפת ל 5 רשויות מקומיות אשר מקבלות שירותי ייעוץ וליווי לפיתוח כלכלה מקומית מהחברה לפיתוח כלכלה מקומית.