קץ לשמועות: משרד הפנים הודיע כי שיעור העלאת הארנונה בשנת 2020 בכל הרשויות המקומיות, ובהן רעננה יעמוד על 2.58 אחוז.

כזכור, כפי שפרסמנו, עיריית רעננה אישרה בחודש יוני השנה  את צו הארנונה לשנת 2020 בשיעור 2.58 אחוז. מדובר בהעלאה "אוטומטית" כפי שמחייב משרד הפנים.

למרות זאת, בימים האחרונים החלה חרושת שמועות, בעיקר ברשתות החברתיות, כי עיריית רעננה מתכוונת לבקש תוספת להעלאה בארנונה מעבר לעדכון האוטומטי.

ייתכן כי הרקע לחרושת השמועות נובע מהעדכון הגבוה של משרד הפנים, כ-2.6% לעומת 0.32% כפי שעודכן אשתקד, וייתכן כי הן הגיעו על רקע בקשתה של העירייה בשנה שעברה  להעלות את הארנונה בנוסף לעדכון האוטומטי ב-3.9%, דבר שהוביל למאבק תושבים, כזכור.

עיריית רעננה: "לאור השיח הציבורי הניזון ממידע מגמתי ושגוי, חשוב לנו להבהיר לתושבים:  לא היתה העלאת ארנונה נוספת לשנת 2020. הנושא אף לא היה רשום בסדר היום בישיבת המועצה האחרונה.

"בחודש יוני, אימצה מועצת העיר את העדכון האוטומטי שמבצע משרד הפנים כל שנה. העירייה לא ביקשה בשום שלב העלאה נוספת ל 2020!

"עיריית רעננה פועלת בחודשים האחרונים לצאת מהמשבר הכלכלי ולייצב את הקופה העירונית. תוכנית ההתייעלות שביצענו זכתה לשבחים מחברת דירוג האשראי שהותירה אותנו בניגוד לכל ההערכות המוקדמות בדירוג טריפל אי (AAA). העירייה גם זוכה לגיבוי ממשרד הפנים על פעילות ההתייעלות לייצוב הקופה העירונית.

"ראש העיר חיים ברוידא, פעל מאז כניסתו לתפקיד, להביא יזמים וחברות הייטק לעיר, שיוסיפו לקראת שנת 2022 מעל 400.000 מ"ר שטחי מסחר ויהוו עוגן כלכלי לרעננה.

העירייה מבצעת תכנית התייעלות רחבת היקף, שחסכה מעל 20 מיליון שקלים לקופת העירייה. במסגרת זו אנו מובילים התייעלות בכח אדם, צמצום תקנים, איגום משאבים. הסדרת התקשרויות רכש ומכרזים עם ספקים חיצוניים, כולל הקטנת צי כלי הרכב העירוני התייעלות אנרגטית ושורת צעדים נוספים. כל זאת במטרה להקטין את הגרעון הקיים ולהחזיר את הקופה העירונית לאיזון תקציבי מבלי לפגוע בשירותים הניתנים לתושב. אנו בדרך הנכונה לצאת מהמשבר".

במשרד הפנים אכן אישרו שעיריית רעננה אינה נמצאת בין הרשויות שביקשו עלייה חריגה בארנונה למגורים.