פתח תקוה קולטת עלייה: 565 עולים חדשים שהגיעו לישראל בשנת 2018 נקלטו בעיר פתח תקוה כך עולה מנתונים שפרסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ועוד נתון מעניין: המדינה ממנה הגיעו המספר הגדול ביותר של עולים לפתח תקוה היתה רוסיה.

250 מהעולים שהשתקעו בעיר הגיעו מרוסיה, 187 עלו מאוקראינה, ו-18 הגיעו מארצות הברית. השאר הגיעו ממדינות אחרות.

על פי הדוח שפורסם, עולה כי המגמה של גידול במספר העולים הכללי לישראל המשיכה אשתקד, כש- 28,099 עולים עשו דרכם לארץ, לעומת 26,357 עולים ב 2017, עליה של 6.6 אחוזים.

מקום המדינה עלו לישראל כ-3.3 מיליון עולים, כש-43.7 אחוזים מתוכם עלו משנת 1990 ואילך, כלומר מדובר בעיקר ביוצאי ברית המועצות לשעבר.

מספר העולים הגדול ביותר בשנה שחלפה הגיע מרוסיה (10,460 עולים) , אחריה אוקראינה (6,355),  ארצות הברית (2,496) וצרפת (2,415).

אם נבדוק באילו ערים הם בחרו להשתקע, אז בראש ובראשונה נמצאת תל אביב שקלטה  3,131 עולים. אחריה ירושלים (2,671 עולים) ובמקום השלישי – נתניה (2,395).