השנה לא תתקיים קייטנה בצהרונים של גני החטיבות הצעירות בבתי הספר הממלכתיים-דתיים רמב"ם ובר אילן בהרצליה.

העירייה סירבה לפתוח את הקייטנות, מכיוון שמספר הילדים שנרשמו קטן מהתקן — 25 ילדים. בגן אביב (מהחטיבה הצעירה ברמב"ם) נרשמו 19 ילדים בלבד, ובגן הדס (מבר אילן) נרשמו 18 ילדים. לדברי נציגת ועד ההורים בצהרון בר אילן, לילך אביטל, "אין סיכוי שבצהרוני הגנים בחטיבות הצעירות יגיעו למינימום הנדרש לקייטנה, מכיוון שהצהרונים עצמם קטנים (12 ילדים בצהרון בר אילן, למשל)".

ועדי ההורים בשתי החטיבות הצעירות לא קיבלו את הצעות הפשרה שהגישה להם העירייה, וההורים נאלצו למצוא לילדיהם פתרונות בקייטנות הפועלות בגנים אחרים.

לדברי נציגת ועד ההורים בצהרון בר אילן, לילך אביטל, "הפתרון הראשוני שקיבלנו מהעירייה היה לרשום את הילדים בקייטנות יול"א המפוזרות בעיר, על בסיס מקום פנוי, להפריד בין חברים לפני המעבר לכיתה א', ולקבל אישור על הרישום רק ב-16 ביוני, וזאת 'לפנים משורת הדין'.

"לאחר מכן התקבלה הצעה לקייטנה מאוחדת ומקוצרת, שתיערך במשך שלושה שבועות (בהשוואה לכל חודש יולי, כמו בגנים האחרים), ותמוקם בבית ספר בר אילן או ברמב"ם. ועדי ההורים בשני בתי הספר התנגדו לאיחוד הקייטנה, מכיוון שבתי הספר נמצאים באזורים שונים בעיר, ולהורים יש ילדים נוספים במסגרות בסביבת מגוריהם (בית ספר של החופש הגדול, גנים נוספים).

"לאחר מאמצים רבים, שליחת מיילים רבים לעירייה לרבות פנייה לראש העירייה, ובעזרתו של מנכ"ל מרכזים קהילתיים, הצלחנו לשלב קבוצה של ילדים מבר אילן בשני גנים אחרים בעיר. זאת, בתעריף הגבוה של הקייטנה (2,300 שקל), בהשוואה לתעריף שנגבה מילדים שהיו רשומים לצהרון (2,050 שקל). מאחר שילדינו היו רשומים לצהרון של מפעיל אחר, לא היינו זכאים להנחה".

עוד טוענת לילך אביטל, "לחטיבות הצעירות אין מעמד בעירייה. הן יצור כלאיים. כשנוח לעירייה מתייחסים אליהן כבית ספר, וכשנוח מתייחסים אליהן כגן. אם חטיבה צעירה יושבת בבית הספר, מנוהלת על ידי בית הספר, היא חלק מתוכנית בית הספר ומשויכת למפעילי הצהרונים בבית הספר — עליה להתנהל כך גם בקיץ, ולהיות חלק מ'בית הספר של החופש הגדול'".

"גם לילדים שלנו מגיע לעלות לכיתה א' בראש שקט, עם חבריהם יחד, בלי טלטלה מיותרת, כמו בכל גן אחר", הוסיפה אם לילד בצהרון.

"מה שאנחנו מבקשים מהעירייה", מסכמת יו"ר ועד ההורים של החטיבה הצעירה בבית הספר רמב"ם, ענבל גמליאל, "זה שאחת ולתמיד ייעשה סדר בשתי החטיבות הצעירות של רמב״ם ושל בר אילן, ולא שבכל פעם שמתעוררת בעיה, היא תיפתר באופן נקודתית".

מעיריית הרצליה טרם התקבלה תגובה.