"תשלומי ההורים אינם מופנים לפעילויות שעליהן דווח להורים בסעיפי דרישת התשלום, תוך הטעיה והצגת ההוצאה באופן שונה משהוצאה בפועל". כך כתבה קבוצת "הורים מודאגים מאוד" מבית הספר היסודי ממלכתי דתי אריאל ברעננה, למנכ"ל משרד החינוך שמואל אבוהב, למנהלת החינוך הממלכתי דתי (חמ"ד) שוש נגר, ולמנהלת מחוז מרכז עמליה חיימוביץ. "לא אחת פנינו בבקשה לקבל דוח הכנסות והוצאות של תשלומי הורים, אך אנו נדחים פעם אחר פעם", נאמר במכתב.

עוד טוענים ההורים, שביקשו לשמור על אנונימיות, כי המנהלת נועה ויצ'נר, עם יו"ר הנהגת ההורים דביר סקעת, "עושים יד אחת, והכול כדי להמשיך ולאפשר את כהונתו של סקעת כיו"ר הנהגת ההורים, וזאת על אף הוראת חוזר מנכ"ל, כי יו"ר הנהגת ההורים לא יכהן בתפקידו יותר משלוש שנים".

עוד טוענים ההורים, כי על פי חוזר מנכ"ל, אדם המכהן כחבר עמותה הנוגעת לפעילות בית הספר, לא יכול לכהן כיו"ר הנהגת ההורים. כידוע, דביר סקעת מכהן כמנכ"ל עמותת "רועי לא אחסר". עוד טוענים ההורים, כי יו"ר הנהגת ההורים והמנהלת "מטילים אימה ופחד על צוות המורים ועל עובדי המנהלה של בית הספר, וכל מי שאינו סר למרותו של יו"ר הנהגת ההורים מנוטרל ממוקדי קבלת ההחלטות בבית הספר".

ההורים המתלוננים טוענים, כי "לא אחת פנינו למפקח על בית הספר מר אלחדד, אך לא זכינו כלל למענה, והורים לא מעטים נאלצו להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר".

המנהלת נועה ויצ'נר מסרה בתגובה: "הנהלת בית הספר דוחה בתוקף כל ניסיון שיש בו משום לחבל בשיתוף הפעולה המבורך עם הנהגת ההורים. בבית הספר מתקיימת פעילות ענפה, תוך מעורבות ניכרת של נציגי ההורים ובשקיפות מלאה. בעזרת ה', נמשיך יחדיו בעשייה פורייה, למען תלמידי בית הספר, באהבה גדולה, בחרדת קודש ועל מנת להצמיח דור ישרים מבורך".

דביר סקעת מסר בתגובה: "כל הטענות והקביעות המובאות במכתב המופרך הן משוללות כל יסוד. הן נובעות מחוסר הבנה בסיסי של תהליכים ופרקטיקות עבודה מקובלות. כל פעילותי הייתה ולעולם תהיה מכוח הדין, החוק ונהלים מעודכנים. לא בכדי מדובר במכתב אנונימי, שנראה כי מאחוריו עומדים אנשים צרי עין, חסרי מעש וחזון, אשר בוחרים לכלות את זמנם בענייני הבל ורעות רוח. בכוונתי להמשיך במלא הכוח את תנופת העשייה והבנייה לרווחת קהילת בית הספר, אשר היא ורק היא עומדת לנגד עיניי".

ממשרד החינוך נמסר: "הטענות נבדקו, ונמצא כי בית הספר פועל כשורה בענייני תשלומי הורים ובחירת ועד הורים".