צור קשר

תודה רבה על פנייתך!

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר

[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
:שתף עמוד

חול המועד: חישוב תשלום ימי החופשה

חול המועד: חישוב תשלום ימי החופשה
צרכנות 08:04 - 21.04.19 | שלום מאירוביץ'

ימי חול המועד אינם נכללים במסגרת חובת ימי החופשה במשק, ובכל זאת רבים מנצלים אותם כדי לצאת לחופשה שנתית או מרוכזת. להלן כל הפרטים לזכאותכם:

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • עובדים שיוצאים לחופשה של 7 ימים רצופים לפחות ומעוניינים להקדים את מועד התשלום אל לפני תחילת החופשה, צריכים לפנות אל המעסיק ולדרוש את קבלת דמי החופשה מראש.
 • הזכאות לתשלום עבור ימי החופשה השנתית מותנית בכך שהעובד לא יעבוד במקום עבודה אחר במהלך ימי החופשה. אם העובד עבד בעבודה אחרת, המעסיק רשאי לא לשלם לו עבור ימי החופש שלו, ובמקרה שהמעסיק כבר שילם לעובד עבור ימי חופש בהם עבד במקום אחר, המעסיק רשאי לנכות את התשלום משכר העובד.

מועד התשלום

 • דמי החופשה ישולמו לכל המאוחר ביום שבו היו משלמים לעובד את שכרו, אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד (ראו מועד תשלום השכר).
 • אם העובד יצא לחופשה של 7 ימים לפחות ודרש להקדים את תשלום דמי החופשה, ישולמו דמי החופשה לכל המאוחר שני ימים לפני תחילת החופשה.

גובה התשלום

עובדים המשתכרים שכר חודשי

 • עובדים ששכרם מחושב על בסיס חודשי (או על בסיס תקופה ארוכה מחודש) יקבלו שכר רגיל במהלך ימי החופשה.
  • יש להדגיש כי עובד זכאי לתשלום דמי חופשה רק עבור מספר ימי החופשה הצבורים לזכותו. למידע נוסף לגבי מספר ימי החופשה להם זכאים עובדים ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.

עובדים המשתכרים על בסיס שעתי או יומי

 • על פי סעיף 10 לחוק חופשה שנתית, גובה דמי החופשה לעובד ששכרו מחושב על בסיס יומי או שעתי הוא הסכום שיוצא ממכפלת שכר העבודה היומי הממוצע שהשתכר העובד בשלושת החודשים המלאים שקדמו ליציאתו לחופשה במספר ימי החופשה ברוטו בהם שהה העובד בחופשה (כולל שישי-שבת).
 • יש להדגיש כי עובד זכאי לתשלום דמי חופשה רק עבור מספר ימי החופשה הצבורים לזכותו. למידע נוסף לגבי מספר ימי החופשה להם זכאים עובדים ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • שכר העבודה היומי הממוצע הוא הסכום היוצא מחילוק שכר רבע השנה שקדמה לחופשה (3 החודשים שקדמו לחופשה) במספר 90.
  • אם שלושת החודשים שקדמו לחופשה לא היו חודשי עבודה מלאים יש לחשב את השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותרב-12 החודשים שקדמו לחופשה (3 חודשים רצופים במשך השנה האחרונה, לפי בחירת העובד, שבהם עבד באופן מקסימלי), ואת השכר הזה לחלק ב-90.
  • בתצ (ת"א) 44419-03-16‏ פסק בית הדין שבממוצע זה יש לכלול גם ימי היעדרות בשכר כגון: ימי חופשה בתשלום, ימי מחלה בתשלום או ימי חג בתשלום.

אזהרה

לשון החוק קובעת כי לצורך חישוב השכר היומי הממוצע יש לחלק את שכר 3 החודשים שקדמו לחופשה ב-90. כתוצאה מכך גובה השכר היומי הממוצע של עובד שעבד פחות מ-90 ימים באותה תקופה עלול להיות נמוך משכרו היומי הרגיל.
לפיכך ישנם מעסיקים הנוהגים לחשב את השכר היומי הממוצע על ידי חלוקת השכר ברבעון האחרון במספר ימי העבודה שעבד העובד בפועל באותם חודשים (ולא חלקי 90).
 • יש להדגיש כי על פי החוק לצורך חישוב דמי החופשה יש להכפיל את שכר העבודה היומי הממוצע (שכר רבע שנתי המחולק ב- 90) במספר הימים ברוטו (כולל שישי ושבת) בהם שהה העובד בחופשה.

דוגמה

 • עובד המשתכר על בסיס שעתי עובד אצל אותו מעסיק 5 שנים, 5 ימים בשבוע.
 • על פי הדין זכאי העובד ל-16 ימי חופשה ברוטו (כולל שישי שבת) בשנה (12 ימי חופשה נטו).
 • העובד שהה שבועיים בחופשה (14 ימים ברוטו, 10 ימים נטו).
 • בשלושה חודשים שקדמו לחופשה השתכר העובד בחודש הראשון 10,000 ש"ח , בחודש השני 8,000 ש"ח ובחודש השלישי 9,000 ש"ח ובסה"כ 27,000 ש"ח.
 • שכר העבודה היומי הממוצע של העובד בשלושת החודשים שקדמו ליציאתו לחופש הוא 300 ש"ח ליום (27,000/90).
 • עבור תקופת שהייתי בחופשה זכאי העובד לדמי חופשה בסך 4,200 ש"ח= 300X14).

עובד בשכר שעתי/יומי שעבד פחות מ-75 ימים רצופים

 • עובד בשכר שעתי/יומי, שעבד פחות מ-75 ימים רצופים, בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות, ואין בינו לבין המעסיק חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה העולה על 74 ימים אינו זכאי לחופשה שנתית, כלומר: הוא אינו זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר עבור היעדרות זו.
 • עובד כזה זכאי לתשלום תמורת חופשה בנוסף לשכר שקיבל. גובה התשלום: 4% לפחות משכר העבודה הכולל שקיבל באותה תקופה. למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי.

פדיון ימי חופשה

 • עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, רשאי עם סיום העסקתו לפדות את ימי החופשה שלא ניצל (ושהיה רשאי לצבור) במהלך השנה הקלנדרית שבה סיים לעבוד וב-3 השנים הקלנדריות שקדמו לה.
 • לצורך חישוב מספר ימי הפדיון, יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד ב-3 השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) האחרונות שקדמו לשנת סיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכות העובד בשנת העבודה השוטפת (עד למועד סיום ההעסקה), ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על-ידי העובד כחופשה בתקופה זו. לקריאת פסק דין בנושא זה ראו כאן.
 • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.

חשוב לדעת

 • מהשכר המשולם עבור ימי החופשה ינוכו ניכויי חובה (מס הכנסה, ביטוח בריאות וביטוח לאומי).
 • העובד אינו זכאי לתשלום דמי נסיעה עבור ימי חופשה.
 • אם המעסיק מפר את חובתו לשלם דמי חופשה הוא חשוף לעיצום כספי בשיעור של 10,080 בהתאם ל חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, וכן חשוף לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר. העובד רשאי להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה וכן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

המידע באדיבות אתר כל זכות.

לפני קביעת ההחלטה

לפני קביעת ההחלטה, חשוב לקחת בחשבון את המחיר. להתאים את התקציב הכולל לסוג החופשה. ואף, להשיג את המחיר הטוב ביותר.
ואין זה משנה אם החופשה עבור צימר משפחתי או בית מלון. חשוב לתכנן זאת בקפידה, ולעשות השוואת מחירים. המחיר הזול ביותר יחד עם השירותים המשלימים ביותר יזכה. עוד דבר שכדאי לקחת בחשבון, הוא כמות החופשות שהעובד ניצל.