כ-89.2% מהתלמידים בהרצליה היו זכאים לבגרות בשנת הלימודים תשע"ח, שנת הלימודים הקודמת (2018) מתוכם, לא פחות מ- 33% אחוז מהזכאים סיימו בגרות עם חמש יחידות במתמטיקה, כך עולה מנתוני "התמונה החינוכית" של משרד החינוך לגבי הישגי התלמידים בשנת הלימודים תשע"ח (2018-2017).

על פי הפרסום, בהרצליה ישנם 3,350 תלמידי תיכון ומדובר בעליה משמעותית מהנתונים אשתקד אז היו זכאים כ-84.5 אחוז מהתלמידים  לבגרות וכ-29.7%  סיימו בגרות עם חמש יחידות במתמטיקה.

ומה קורה בשאר הערים בשרון?

הרצליה היא מובילת הטבלה באזור השרון כשהוד השרון נמצאת אחריה עם 86.8 אחוזים זכאים ו- 26.7% שסיימו בגרות חמש יחידות במתמטיקה. כפר סבא ממוקמת במקום השלישי עם 84% זכאים לבגרות ו-25% אחוז אשר סיימו בגרות עם חמש יחידות במתמטיקה ואילו רעננה ממוקמת בשתי עשיריות האחוז מתחת לכפר סבא עם נתונים של 83.8% בזכאי תעודת בגרות, אך עם 32.3% שסיימו בגרות חמש יחידות במתמטיקה.