בשבועיים האחרונים אירעו שני מקרי אלימות קשים מאוד בשני בתי ספר שונים ברעננה. במקרה אחד נזקק אחד התלמידים המעורבים לטיפול רפואי בבית חולים מאיר.

מקרה אלימות אחד מבין השניים, שהתרחש בתוך כתלי בית הספר: קטטה אלימה מאוד בין שני תלמידים התרחשה באחת ההפסקות שהופסקה על ידי הצוות החינוכי, אשר מתכוון להשעות את אחד התלמידים המעורבים עד כדי סילוק מבית הספר.

מקרה אלימות שני התרחש בפארק העירוני, גם הוא במוערבות תלמידים מבית הספר. על פי הידוע, אחד מהתלמידים הוכה נמרצות על ידי תלמיד נוסף, השייך, כך לדברי הורי הנער המוכה, למשפחת פשע בעיר.

ברוידא בהתייחסו לאירועים אלו כתב בפוסט השבועי שלו: "לתדהמתי, נתקלתי לאחרונה בתופעות של אלימות קשה בין תלמידים בבתי הספר. בימים אלה תיכנס לתפקיד רויטל שפירא ראשת אגף החינוך החדשה ונושא ההתמודדות עם. תופעות אלימות יקבל עדיפות. לא נטאטא מתחת לשטיח שום אירוע אלים. הצוותים המקצועיים, לרבות מנהלים, מחנכים, ומורים יקבלו ממני גיבוי מלא להאבק ללא פשרות בתופעות של אלימות".